O projektu INTRO 4.0

Cíle projektu

Projekt se zaměřuje na vytvoření nové znalostní báze a především na výběr a zpracování dostupných informací a kontaktů o probíhající průmyslové revoluci.

Cíle

 • Vytvořit interaktivní, online znalostní bázi s potenciálem standardizovat informace o inovacích a INDUSTRY 4.0 jako celku. 

Znalostní báze

INTRO 4.0 znalostní báze – online platforma, která obsahuje 4 části. Každá část obsahuje obsáhlé a specifické informace s cílem, aby každý našel co hledá.

INTRO 4.0

 • Uživatelsky přívětivá platforma 
 • Responzivní rozhraní
 • Veškeré informace o 4. průmyslové revoluci
 • Seznam společností = inovátorů
 • Výukový materiál

Cílová skupina

INTRO 4.0 nabízí ne-akademickou znalostní bázi s učebním materiálem. Cílem je nabídnout všem lidem informace o INDUSTRY 4.0 a šířit je po celé EU.

Pro koho

 • Dospělí
 • Učitelé SŠ, profesoři VŠ
 • Lektoři
 • Kouči
 • Zaměstnanci, zaměstnavatelé
 • Široká veřejnost