Aktuali ty

Ukončení projektu

Projekt byl úspěšně ukončen, všechny výstupy projektu naleznete zde.

Čtvrté a zároveň poslední setkání, Madrid, Španělsko

6. - 7. 5. 2019

Závěrečné setkání INTRO 4.0 se konalo ve španělském Madridu. Hlavním tématem byla prezentace vývoje Výstupu 3 - Vývoj odborných textů. Rovněž proběhla prezentace a diskuse o návrhu Výstupu 4 – online znalostní platformy. Bylo učiněno několik rozhodnutí týkajících se aktuálního pokroku projektu. Konečné rozdělení úkolů a lhůt bylo přiděleno všem partnerům s cílem dosažení časového plánu a zajištění kvality výsledku.

Třetí setkání, Salzburg, Rakousko

22. - 23. 10. 2018

Třetí setkání INTRO 4.0 se konalo v rakouském Salzburku. Jedním z hlavních témat byla prezentace výsledků/pokroku druhého výstupu a toho, co je potřeba udělat pro jeho dokončení. Také výstup 3 - Vývoj odborných textů, byl prezentován v důsledku jeho úzkého propojení s výstupem 2, takže bude zajištěno dokončení IO2 a plynulý start IO3. Konečné rozdělení úkolů a lhůt bylo přiděleno všem partnerům s cílem dosažení časového plánu a zajištění kvality výsledku.

Druhé setkání, Braga, Portugalsko

4. - 5. 4. 2018

Druhé setkání INTRO 4.0 se konalo v portugalském městě Braga. Jedním z hlavních témat byla prezentace výsledků/pokroku prvního výstupu - Současný stav průmyslu 4.0, který prezentovala Bruna Dias a Sofia Alves (Edit Value). Konečné rozdělení úkolů a lhůt bylo přiděleno všem partnerům s cílem dosažení časového plánu a zajištění kvality výsledku. Výstup 2 - Odborné rozhovory a specifický výzkum v oblasti výrobních společností představil Michael Kvas (bit Schulungscenter). Partneři diskutovali o hlavním úkolu v rámci výstupu a dohodli se na dalších krocích. Konsorcium učinilo důležitá rozhodnutí o výstupu 2. Výstup 3 - vývoj odborných textů představila Ana Landeta (ANCED) v důsledku jeho úzkého propojení s výstupem 2, takže práce na obou výstupech bude plynulá.

Úvodní setkání, Praha, Česká republika

8. - 9. 11. 2017

První mezinárodní setkání týmu projektu INTRO 4.0 se uskutečnilo v sídle koordinátora projektu, spol. EuroProfis. Kromě představení partnerů projektu došlo na řadu prezentací, rozdělení úkolů a harmonogramu plnění.

1. Tisková zpráva

Listopad 2017

Tisková zpráva je ke stažení zde: INTRO 4.0 - 1. tisková zpráva

Projekt INTRO 4.0

Začátek projektu!

1.10.2017

Více informací o projektu CVTube najdete na kartě O projeku nebo Výstupy.