INTRO 4.0

INTRO 4.0

Jaký je hlavní cíl projektu? Kolik je klíčových aktivit a kdy budou realizovány?

INDUSTRY 4.0

Co to vlastně je? Je to dobré, nebo špatné? Kde mohu najít více informací?

Partners

4 partneři z EU = 2 roky práce při hledání všech informací o Industry 4.0!

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.

Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.